Wydarzenia przeszłe

seminaria w roku akademickim 2018/19

„Medycyna tradycyjna w Mezoameryce – między magią, religią i nauką” poprowadzone przez Karolinę I. Kaletę (KN MISH, KN Humanistyki Medycznej)

 

„Historia Ashley X – perspektywa bioetyczna” poprowadzone przez dr. Jana Piaseckiego i dr. hab. Marcina Waligórę (Zakład Filozofii i Bioetyki UJ CM)

 

„Narracja jako wiedza – wprowadzenie do analizy tekstu” poprowadzone przez Mateusza K. Potońca (KN Humanistyki Medycznej, KN MISH);

 

„Kto kłamie, a kto mówi prawdę? O zbrodni w «Ja, Piotr Rivière» Michela Foucaulta” poprowadzone przez Alicję Duszę (Wydział Polonistyki UJ)

 

„Uzdrowienie chorego. Praktyki lecznicze we współczesnym katolicyzmie w Polsce” poprowadzone przez Bartosza Arkuszewskiego (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Instytut Religioznawstwa UJ)

 

„Przedziwne metody opatrywania ran na przestrzeni wieków. Czy to rzeczywiście działało?” poprowadzone przez Jerzego Króla i Jana Bylicę (KN Humanistyki Medycznej)

 

spotkania w roku akademickim 2017/18

24 IV 2018

„Ludzie bezdomni” dyskusja z udziałem Kamili Dołowskiej, Piotra Żyłki, Jacka Hajnosa, dr Marii Maciaszek i Mateusza Gajdy, połączona z wykładem Huberta Syzdka i wernisażem fotografii Anny Velykodnej

6 III 2018

„Umysł na wyciągnięcie ręki. Psychochirurgia” – dyskusja z udziałem prof. dr. hab. Stanisława Kwiatkowskiego, dr. hab. Dariusza Adamka, prof. UJ, prof. dr hab. Dominiki Dudek oraz dr. Zbigniewa Zalewskiego

12 I 2018

„O co walczą młodzi lekarze?” – dyskusja z udziałem prof. dr. hab. Stanisława Kwiatkowskiego, Małgorzaty Soleckiej, lek. Marcina Lewickiego, dr. n. med. Bartłomieja Guzika, lek. med. Agaty Hałabudy, dr. hab. n. med. Macieja Pileckiego, dr. n. o zdr. Marcina Mikosa, dr. n. med. Michała Nowakowskiego, dr. n. med. Jerzego Friedigera i Zbigniewa Krzysztyniaka

28 XI 2017

„Dlaczego wciąż boimy się psychiatrii?” – dyskusja z udziałem prof. dr. hab. Bogdana de Barbaro i Krystyny Rożnowskiej

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum