Projekt Relacje

 

We współpracy z Zakładem Dydaktyki Medycznej UJ CM zostaną poprowadzone pod okiem certyfikowanego nauczyciela mindfulness warsztaty uważności dedykowane studentom medycyny. W wielu zagranicznych ośrodkach klinicznych praktyka ta znajduje miejsce w codzienności pracy lekarzy różnych specjalności. Jakkolwiek koncepcja uważności (ang. mindfulenss) ma korzenie w tradycji Dalekiego Wschodu, również w kulturze zachodniej można odnaleźć tożsame idee obejmujące „obecną chwilę świadomą oraz życzliwą uwagą”. Praktyka ta pomaga rozwijać świadomość realnych potrzeb i ograniczeń oraz ułatwia nabywanie umiejętności empatii i odnajdywania się w trudnej rzeczywistości drugiego człowieka. Rozwija zdolność akceptacji oraz współczucia, tak bardzo ważnych w chwili bezradności i niemocy, z którymi rutynowo mierzą się osoby zaangażowane w pomaganie innym. Wyczula również na detale będące poza zasięgiem świadomości człowieka pogrążonego w pędzie współczesnego świata. Uważność to nieocenione narzędzie diagnostyczne będące na wyposażeniu aparatu poznawczego każdego człowieka. Jest ona zapewne fundamentalnym atrybutem sztuki lekarskiej. Trening uważności znajduje również zastosowanie w terapii zaburzeń psychicznych.

Dodatkowo we współpracy z Katedrą Psychoterapii UJ CM koło naukowe przyczyni się do przeprowadzenia grupowego treningu balintowskiego dla studentów Collegium Medicum UJ. Obecnie możliwość uczestnictwa w tego typu zajęciach mieli wyłącznie pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Trening ten rozwija wiedzę oraz nade wszystko umiejętności niezbędne dla stworzenia terapeutycznych warunków spotkania w przestrzeni relacji lekarza z pacjentem, a także zwraca uwagę na własne przeżycia jakie powstają w wyniku konfrontacji z osobą, której udziela się pomocy lub wsparcia. Są to niejednokrotnie doświadczenia o radze emocjonalnego wyzwania. Można powiedzieć, że dzięki temu narzędziu medycyna zwraca uwagę na człowieka, którym jest również lekarz i każdy inny członek zespołu medycznego.

Koordynator:
Hubert Syzdek

Członkowie zespołu:

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum