Sekcja Badań Międzykulturowych

Sekcja Badań Międzykulturowych stawia sobie za cel przybliżanie wiedzy o kulturach medycznych bliskich i odległych rejonów świata, opisywanie ich w perspektywie porównawczej, a także upowszechnianie świadomości wyzwań, jakie stają przed lekarzami i innymi pracownikami służby zdrowia w kontakcie z pacjentem pochodzącym z innego kręgu kulturowego.

Przewodnicząca:
wakat

Członkowie zespołu:
Łucja Zaborowska

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum