Wystąpienia konferencyjne

rok akademicki 2017/18

 

Bylica J., Król J. Etiopatogeneza i terapia kiły w XVI wieku według Wojciecha Oczki i Sebastiana Petrycego na I Toruńskiej Studencko-Doktoranckiej Historycznej Konferencji Naukowej „»Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie…«: zdrowie, choroba i lecznictwo w epoce staropolskiej” organizowanej przez Wydział Nauk Historycznych UMK, Instytut Historii i Archiwistyki UMK oraz Koło Naukowe Historyków im. Karola Górskiego UMK

 

rok akademicki 2018/19

 

Beczek A. Co doświadczenie antropologa może dać lekarzowi? Medycyna narracyjna jako punkt na styku dyscyplin, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Medycyna narracyjna. Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji”, organizowana przez Pracownię Komunikacji w Medycynie Wydziału Lekarskiego CM UMK;

 

Potoniec M. K. „Prawda bywa czasem upozowana”. O możliwości zastosowania reportażu (literackiego) w medycynie narracyjnej, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Medycyna narracyjna. Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji”, organizowana przez Pracownię Komunikacji w Medycynie Wydziału Lekarskiego CM UMK

 

Bylica J., Król J. Various ways of dealing with heat and cold injuries throughout history, International Conference on Medical Humanities, Birkbeck College, Londyn

 

Król J., Bylica J. (2019) The history of wound dressing, International Conference on Medical Humanities, Birkbeck College, Londyn;

 

Marchewka W. (2019) Bad air. Malaria from antiquity to nineteenth century, International Conference on Medical Humanities, Birkbeck College, Londyn

 

Bylica J. (2019) Nauka czy sztuka? Jaka jest prawdziwa natura medycyny?, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wokół Humanistyki: Szaleństwo, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

Król J. (2019) Philosophy of medicine according to Władysław Szumowski, Henryk Nusbaum and Zygmunt Kramsztyk, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wokół Humanistyki: Szaleństwo, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

Biernacki M., Król J., Urban Sz. Matematyka w służbie ludzkości – Historia statystyki medycznej, XX Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Aktualne Problemy Nauk Humanistycznych w Badaniach Młodych Naukowców”, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny Imienia M. P. Dragomanowa, Kijów

 

Urban Sz., Biernacki M., Król J. Stal i matematyka – Historia endoprotez stawowych, XX Międzynarodowa NaukowoPraktyczna Konferencja „Aktualne Problemy Nauk Humanistycznych w Badaniach Młodych Naukowców”, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny Imienia M. P. Dragomanowa, Kijów

 

Lebowa W. Frida Kahlo – jak namalować ból, czyli o medycynie w sztuce artystki, Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna EUREKA, Krzyżowa;

Król J., Bylica J., Marchewka W. Sposoby leczenia ran od prehistorii do czasów renesansu, Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna EUREKA, Krzyżowa

 

Król J., Bylica J., Marchewka W. (2019) „De natura, causis, symptomatis morbi Gallici” i „Przymiot” – polski wkład w wenerologię renesansu, Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna EUREKA, Krzyżowa

 

Urban Sz. Pionier i dekapitator, czyli historia Siergieja Briuchonienki, Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna EUREKA, Krzyżowa;

 

Piechocki M. Historia wykorzystania Hirudo medicinalis w celach leczniczych. Przykłady z ziem polskich z XIX i XX wieku, Konferencja „Krew – medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

 

Król J. Rzemiosło, Nauka czy jednak Dar? Czyli zmieniające się oblicza medycyny przełomu XIX i XX wieku, Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa „Młody Naukowiec – Część VII Nauki Interdyscyplinarne”, Kraków

 

Lebowa W. Cierpienie inspiracją w sztuce, Sympozjum „Ból i cierpienie”, Kraków

© Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum